Zwierzęta egzotyczne to ciekawy temat dla przedszkolaków. Na zdjęciu plansze z egzotycznymi zwierzętami.

Cel ogólny

Celem naszych zajęć jest wprowadzenie dzieci w fascynujący świat zwierząt egzotycznych. Chcemy rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć ich wiedzę na temat różnorodności zwierzęcej na świecie oraz zainspirować do poszanowania i ochrony przyrody.

Cele szczegółowe

 1. Poznanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych.
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zwierząt.
 3. Uświadamianie dzieciom, że zwierzęta egzotyczne potrzebują odpowiednich warunków do życia.
 4. Promowanie poszanowania i ochrony środowiska naturalnego.
 5. Rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na temat zwierząt.

Metody pracy

 1. Pokazy multimedialne prezentujące różnorodność zwierząt egzotycznych.
 2. Zabawy dydaktyczne, takie jak gry memory czy quizy obrazkowe.
 3. Prace plastyczne, w których dzieci będą mogły stworzyć własne zwierzęta egzotyczne.
 4. Dramatyzacje, w których dzieci wcielą się w role różnych zwierząt.
 5. Czytanie opowieści o zwierzętach egzotycznych.

Pomoc dydaktyczne

 1. Projektor multimedialny lub tablica interaktywna.
 2. Karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta egzotyczne.
 3. Kredki, farby i papier do prac plastycznych.
 4. Rekwizyty do dramatyzacji, takie jak maski zwierząt.
 5. Książki i opowiadania dla dzieci o tematyce zwierząt egzotycznych.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie (czas trwania: 10 minut)

Witamy dzieci i przedstawiamy temat zajęć – „Zwierzęta egzotyczne”. Pytamy dzieci, czy kiedykolwiek słyszały o zwierzętach egzotycznych i zachęcamy je do dzielenia się swoimi obserwacjami. Następnie przeprowadzamy pokaz multimedialny, prezentujący różnorodność zwierząt egzotycznych. Opowiadamy o ich unikalnych cechach i miejscach, w których występują. Zachęcamy dzieci do zadawania pytań i wyrażania swoich przemyśleń na temat zwierząt.

Część główna (czas trwania: 30 minut)

 1. Gra dydaktyczna „Zgadnij zwierzę”: Rozdajemy dzieciom karty obrazkowe przedstawiające różne zwierzęta egzotyczne. Każde dziecko ma za zadanie opowiedzieć o swoim zwierzęciu, używając opisów lub dźwięków, które zwierzęta wydają. Pozostałe dzieci próbują zgadnąć, o jakim zwierzęciu mówi kolega/koleżanka.
 2. Prace plastyczne „Stwórz swoje zwierzę egzotyczne”: Dzieci dostają kredki, farby i papier. Zachęcamy je do stworzenia własnego zwierzęcia egzotycznego, łącząc cechy różnych zwierząt. Podczas tworzenia dzieła plastycznego rozmawiamy o różnych kombinacjach zwierząt i ich cechach.
 3. Dramatyzacja „Zwierzęta na scenie”: Dzieci wcielają się w role różnych zwierząt egzotycznych. Każde dziecko ma za zadanie przedstawić swoje zwierzę, opowiadając o jego wyglądzie, zachowaniach i miejscu, w którym żyje. Pozostałe dzieci mogą zadawać pytania o zwierzęta i odpowiadać na nie.

Podsumowanie (czas trwania: 10 minut)

Podsumowujemy zajęcia, pytając dzieci, co nowego się nauczyły o zwierzętach egzotycznych. Zachęcamy je do dzielenia się swoimi wrażeniami i refleksjami na temat tematu zajęć. Odpowiadamy na pytania i podkreślamy, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i zwierzęta. Przydzielimy dzieciom zadanie domowe, polegające na narysowaniu swojego ulubionego zwierzęcia egzotycznego i opisaniu, dlaczego jest ono dla nich wyjątkowe.

Uwagi dla pedagoga

 • Przygotuj materiały i pomoc dydaktyczne wcześniej, aby uniknąć zbędnych przestojów.
 • Bądź elastyczny/a i dostosuj aktywności do wieku i zainteresowań dzieci.
 • Zachęcaj dzieci do współpracy i wymiany poglądów.
 • Monitoruj postępy i reakcje dzieci, dając im indywidualne wsparcie, jeśli tego potrzebują.

Ocena

Podczas zajęć zauważyliśmy, że dzieci były bardzo zaangażowane i zainteresowane tematem zwierząt egzotycznych. Aktywności takie jak gra dydaktyczna, prace plastyczne i dramatyzacja pozwoliły im aktywnie uczestniczyć w zajęciach i rozwijać różne umiejętności. Dzieci wykazywały entuzjazm w zgłaszaniu swoich obserwacji i zadawaniu pytań. W przyszłości możemy rozszerzyć temat, skupiając się na konkretnych gatunkach zwierząt egzotycznych lub ich środowisku naturalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *