Zwierzęta domowe w przedszkolu. Dzieci przyglądają się żółwiowi.

Cel ogólny

Naszym głównym celem jest rozwijanie świadomości dzieci na temat zwierząt domowych, ich potrzeb i roli w naszym życiu. Chcemy również wspierać empatię i zrozumienie dla zwierząt oraz rozwijać umiejętności społeczne poprzez interakcję z innymi uczestnikami zajęć.

Cele szczegółowe

 1. Rozwijanie umiejętności obserwacji i opisywania cech charakterystycznych różnych zwierząt domowych.
 2. Wspieranie świadomości potrzeb zwierząt i odpowiedzialności za ich opiekę.
 3. Nauka nazw i dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 4. Stymulowanie wyobraźni i kreatywności poprzez prace plastyczne i dramatyzację.

Metody pracy

 1. Obserwacja i opisywanie zwierząt domowych.
 2. Gry dydaktyczne związane z rozpoznawaniem dźwięków i nazw zwierząt.
 3. Prace plastyczne, podczas których dzieci będą tworzyć obrazy swoich wymarzonych zwierząt domowych.
 4. Dramatyzacja, w której dzieci wcielą się w role różnych zwierząt i odgrywają ich zachowania.

Pomoc dydaktyczne

 1. Zestaw obrazków przedstawiających różne zwierzęta domowe.
 2. Plansze ze zdjęciami zwierząt i ich nazwami.
 3. Materiały plastyczne: kredki, farby, papier, klej, nożyczki.
 4. Przykładowe rekwizyty do dramatyzacji, takie jak uszy i ogony zwierząt.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie (czas trwania: 10 minut)

Przywitanie dzieci i wprowadzenie tematu zajęć. Opowiedzenie krótkiej historii o zwierzętach domowych i zwrócenie uwagi na to, jakie mają one znaczenie dla naszego życia. Przedstawienie zestawu obrazków przedstawiających różne zwierzęta domowe i zachęta do ich identyfikacji.

Część główna (czas trwania: 30 minut)

 1. Obserwacja zwierząt: Zaproszenie dzieci do obserwacji żywego zwierzęcia domowego, takiego jak np. chomik, rybki czy królik. Zachęcanie dzieci do opisywania wyglądu zwierzęcia, jego cech charakterystycznych i zachowania.
 2. Gry dydaktyczne: Zabawa w rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne zwierzęta. Na planszy prezentującej zwierzęta, dzieci będą miały za zadanie dopasować odpowiedni dźwięk do każdego zwierzęcia.
 3. Prace plastyczne: Dzieci będą miały możliwość stworzenia własnego obrazu swojego wymarzonego zwierzęcia domowego. Zachęcamy do wyobraźni i twórczego podejścia, aby dzieci mogły pokazać, jakie zwierzęcia chciałyby mieć jako towarzyszy.
 4. Dramatyzacja: Dzieci zostaną podzielone na grupy, a każda grupa będzie miała za zadanie odegrać zachowanie jednego zwierzęcia domowego. Na przykład, jedna grupa może odgrywać koty, a inna psy. Dzieci będą mogły wykazać się kreatywnością i zrozumieniem zachowań zwierząt.

Podsumowanie (czas trwania: 10 minut)

Podsumowanie zajęć poprzez krótką rozmowę na temat zwierząt domowych. Sprawdzenie, czy dzieci zapamiętały nazwy zwierząt oraz jakie cechy mają te zwierzęta. Zachęcanie dzieci do zadawania pytań i podsumowanie ich wiedzy. Przydzielenie dzieciom zadania na następne zajęcia, np. przyniesienie zdjęć swojego ulubionego zwierzęcia domowego.

Uwagi dla pedagoga

 • Przed zajęciami upewnij się, że wszystkie zwierzęta domowe, które będą obserwowane, są bezpieczne dla dzieci i nie wywołują alergii.
 • Pamiętaj, że niektóre dzieci mogą mieć obawy lub lęki związane ze zwierzętami. Zachowaj czujność i zawsze pytaj rodziców o ewentualne obawy lub reakcje uczuleniowe.
 • Dostosuj trudność zadań i aktywności do wieku i umiejętności dzieci, aby zapewnić im odpowiednie wyzwanie.
 • Bądź przygotowany na różne odpowiedzi i pomóż dzieciom w formułowaniu swoich myśli i obserwacji.

Ocena

Zauważyliśmy, że dzieci były bardzo zaangażowane podczas zajęć, aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach. Obserwowaliśmy rozwój umiejętności opisywania i rozpoznawania zwierząt domowych. Dzieci były również kreatywne podczas prac plastycznych i dobrze radziły sobie z dramatyzacją. Zauważyliśmy, że niektóre dzieci wykazywały większe zainteresowanie zwierzętami i były bardziej pewne siebie w kontaktach z nimi. W przyszłości możemy rozważyć więcej działań praktycznych, takich jak wizyta w schronisku dla zwierząt, aby rozbudzić empatię i zrozumienie dla zwierząt.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *