Ochrona przyrody to ważny temat. Na zdjęciu dziewczynka maluje obrazek z tym związany. Za nią klasa i mapa.

Cel ogólny

Celem naszych zajęć jest uświadomienie dzieciom znaczenia ochrony przyrody oraz rozwijanie ich świadomości ekologicznej. Chcemy, aby dzieci zrozumiały, dlaczego ważne jest dbanie o środowisko naturalne i jak mogą same przyczynić się do jego ochrony.

Cele szczegółowe

 1. Zwiększenie wiedzy dzieci na temat różnorodności przyrody.
 2. Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie segregacji odpadów.
 3. Zachęcanie do proekologicznych zachowań, takich jak oszczędzanie wody i energii.
 4. Kształtowanie postawy troski i szacunku wobec środowiska naturalnego.

Metody pracy

 1. Opowiadanie przyrodnicze – czytanie opowieści i rozmowa na temat przyrody.
 2. Prace plastyczne – tworzenie prac z materiałów naturalnych, np. liści, gałązek.
 3. Zabawy dydaktyczne – gry planszowe, układanie puzzli związanych z tematem.
 4. Eksperymenty – przeprowadzanie prostych doświadczeń związanych z recyklingiem i ochroną środowiska.
 5. Zadania praktyczne – segregowanie odpadów, oszczędzanie wody i energii w codziennych czynnościach.

Pomoc dydaktyczne

 1. Książki i opowiadania o tematyce przyrodniczej.
 2. Materiały plastyczne, takie jak liście, gałązki, bibuła, farby.
 3. Gry planszowe związane z tematem ekologii.
 4. Przykłady przedmiotów, które można poddać recyklingowi.
 5. Ilustracje przedstawiające zagrożone gatunki zwierząt i roślin.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie (czas trwania: 10 minut)

Witamy dzieci i pytam je, czy wiedzą, co to jest ochrona przyrody. Zadajemy pytania: „Co my robimy, żeby dbać o naszą planetę?” i „Dlaczego warto chronić przyrodę?” Następnie czytamy krótką opowieść o zwierzętach i roślinach, które potrzebują naszej pomocy.

Część główna (czas trwania: 30 minut)

 1. Opowiadamy dzieciom o różnych aspektach ochrony przyrody: oszczędzanie wody, segregacja odpadów, sadzenie drzew, chronienie zwierząt itp. Staramy się ilustrować te tematy konkretnymi przykładami.
 2. Przeprowadzamy eksperyment, np. pokazujemy, jak segregować odpady i dlaczego jest to ważne. Możemy też zorganizować zabawę w sortowanie różnych przedmiotów do odpowiednich pojemników.
 3. Wykonujemy prace plastyczne z materiałów naturalnych. Dzieci tworzą rysunki lub kolaże, używając liści, gałązek i innych znalezionych w naturze przedmiotów.
 4. Gra planszowa – gramy w grę, w której dzieci podejmują decyzje dotyczące ochrony przyrody i zdobywają punkty za proekologiczne wybory.

Podsumowanie (czas trwania: 10 minut)

Podsumowujemy to, czego nauczyliśmy się podczas zajęć. Sprawdzamy, czy dzieci zrozumiały, dlaczego warto chronić przyrodę, i pytamy, jak mogą przyczynić się do ochrony środowiska w swoim codziennym życiu. Przydzielamy zadanie domowe, aby dzieci spróbowały przeprowadzić segregację odpadów w domu i porozmawiały o tym z rodzeństwem lub rodzicami.

Uwagi dla pedagoga

Ważne jest dostosowanie treści do wieku i zainteresowań dzieci. Można wykorzystać zabawki i ilustracje, aby uczynić temat bardziej atrakcyjnym. Zachęcamy do angażowania dzieci poprzez zadawanie pytań, wspólną dyskusję i dawanie im możliwości wyrażania swoich opinii na temat ochrony przyrody.

Ocena

Podczas zajęć warto obserwować zaangażowanie dzieci, ich udział w dyskusji, a także sposób, w jaki realizują zadania praktyczne. Możemy również zaprosić dzieci do podzielenia się swoimi refleksjami na temat zajęć. Ocena powinna uwzględniać zarówno aktywność uczestników, jak i osiągnięcie celów szczegółowych związanych z ochroną przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *