Dzień Dziadka w przedszkolu – jak go zorganizować? Na zdjęciu dziadek trzyma wnuczkę za dłoń.

Cel ogólny

Celem naszych zajęć z okazji Dnia Dziadka jest rozwijanie więzi między pokoleniami oraz kształtowanie szacunku i miłości do dziadków. Chcemy, aby dzieci zrozumiały, jak ważną rolę odgrywają dziadkowie w naszym życiu oraz nauczyć je okazywać wdzięczność i doceniać ich obecność.

Cele szczegółowe

 1. Rozwijanie empatii i szacunku dla starszych osób.
 2. Nauka nowych słów i wyrażeń związanych z relacjami rodzinno-pokoleniowymi.
 3. Kształtowanie umiejętności plastycznych poprzez tworzenie kartek okolicznościowych dla dziadków.
 4. Umacnianie więzi między dziećmi a ich dziadkami poprzez podzielenie się wspomnieniami i opowieściami.

Metody pracy

 1. Opowiadanie: przedstawienie krótkiej historii związaną z relacją dziadka i wnuka.
 2. Prace plastyczne: tworzenie kartek okolicznościowych dla dziadków.
 3. Rozmowa: dzielenie się wspomnieniami o dziadkach.
 4. Zabawa ruchowa: taniec do piosenki związanej z relacją między dziadkiem a wnukiem.

Pomoc dydaktyczne

 1. Kartki, kredki, farby, klej.
 2. Obrazki przedstawiające relacje między dziadkiem a wnukiem.
 3. Piosenka o dziadkach.
 4. Książki ilustrowane opowiadające o relacjach między pokoleniami.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie (czas trwania: 10 minut)

Witamy dzieci i pytam się, czy mają dziadków. Zachęcamy je do krótkiego opowiedzenia, jakie mają wspomnienia związane z dziadkami. Następnie pokazujemy obrazek przedstawiający relację dziadka i wnuka oraz czytamy krótką opowieść o szczególnej chwili spędzonej przez dziadka i wnuczka.

Część główna (czas trwania: 30 minut)

 1. Prace plastyczne: Dzieci dostają materiały plastyczne (kartki, kredki, farby, klej) i zachęcamy je do wykonania kartki okolicznościowej dla swojego dziadka lub kogoś, kto dla nich pełni rolę dziadka. Podczas tworzenia kartek, możemy rozmawiać z dziećmi o tym, jakie są najważniejsze cechy dziadka i jakie jest ich ulubione wspólne wspomnienie.
 2. Rozmowa: Wspólnie dzielimy się wspomnieniami o naszych dziadkach. Zachęcamy dzieci do opowiedzenia o czymś szczególnym, co robią z dziadkiem, jakie gry się bawią lub jakie historie opowiada. Możemy także porozmawiać o tym, jak dziadkowie pomagają w życiu rodziny.
 3. Zabawa ruchowa: Ustawiamy się w krąg i tańczymy do piosenki o dziadkach. Możemy wykonywać proste gesty, które symbolizują różne czynności wykonywane przez dziadków i wnuki.

Podsumowanie (czas trwania: 10 minut)

Podsumowujemy zajęcia, pytamy dzieci, jak się czują i co nowego dowiedziały się o swoich dziadkach. Zachęcamy je do podzielenia się swoimi kartkami okolicznościowymi i opowiedzenia, dla kogo są przeznaczone. Przy okazji, możemy także zaprosić dzieci do wykonania kilku zdjęć z ich pracami, aby pokazać je później dziadkom.

Uwagi dla pedagoga

 • Pamiętaj, że niektóre dzieci mogą nie mieć dziadków lub być w trudnej sytuacji rodzinnej. Bądź wrażliwy na ich potrzeby i dostosuj zajęcia do ich indywidualnej sytuacji.
 • Stwórz przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się swobodnie dzielić swoje emocje i wspomnienia.
 • Zachęcaj do wzajemnego szacunku i słuchania, gdy dzieci dzielą się swoimi historiami.

Ocena

Podczas zajęć obserwujemy reakcje dzieci i ich aktywność. Zauważamy, czy angażują się w tworzenie kartek okolicznościowych, czy dzielą się swoimi wspomnieniami oraz jak pozytywnie reagują na wspólną zabawę ruchową. Zapisujemy nasze obserwacje i uwagi, aby móc dostosować przyszłe zajęcia dotyczące relacji rodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *