Dzień babci w przedszkolu to niezwykle ważny dzień. Na zdjęciu dziewczynka przytula babcię.

Dziś przygotowaliśmy dla Was scenariusz zajęć w przedszkolu z okazji Dnia Babci. Będziemy mieli okazję celebrować babcię, doceniać jej rolę i spędzić razem wspaniały czas. Przygotujcie się na radość, zabawę i niezapomniane wspomnienia!

Cel ogólny

Celem naszych zajęć jest kształtowanie więzi między dziećmi a ich babcią, rozwijanie empatii i szacunku, oraz wspieranie rozwoju artystycznego poprzez twórcze aktywności.

Cele szczegółowe

 1. Wyrażanie wdzięczności i miłości wobec babci.
 2. Rozwijanie umiejętności manualnych podczas twórczych działań.
 3. Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działania.
 4. Wzbogacenie słownictwa związanego z tematyką Dnia Babci.
 5. Zrozumienie roli i znaczenia babć w życiu dzieci.

Metody pracy

 1. Prace plastyczne: wykonanie laurki dla babci, rysowanie portretów babć.
 2. Zabawy ruchowe: taniec w rytmie ulubionej piosenki babci, poruszanie się jak starsze osoby.
 3. Czytanie opowieści: przeczytanie historii o relacjach między babcią a wnukiem.
 4. Dramatyzacja: stworzenie krótkiej scenki, w której dzieci odgrywają role babci i wnuka.
 5. Piosenki: śpiewanie tradycyjnych piosenek dedykowanych babciom.

Pomoc dydaktyczne

 1. Kredki, farby, kolorowe papierki, klej.
 2. Instrumenty muzyczne.
 3. Książki o tematyce babci i wnuków.
 4. Muzyka o tematyce rodzinnej.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie (czas trwania: 15 minut)

Dzień Babci to wspaniała okazja do uczczenia babć. Zaczynamy od krótkiego wprowadzenia, w którym opowiemy dzieciom, dlaczego ten dzień jest tak wyjątkowy. Możemy pokazać obrazki babć lub przeczytać krótką historię o relacjach babci i wnuka. Zachęcamy dzieci do dzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami związanymi z babcią.

Część główna (czas trwania: 40 minut)

W tej części zajęć skupimy się na różnorodnych aktywnościach związanych z Dniem Babci.

 1. Prace plastyczne: Dzieci wykonają laurki dla swoich babć, które będą ozdobione kolorowymi wzorami i wierszykami. Następnie, używając kredkami lub farb, dzieci narysują portret swojej babci.
 2. Zabawy ruchowe: Zaprosimy dzieci do wspólnego tańca w rytmie ulubionej piosenki babci. Będziemy również zachęcać dzieci do poruszania się jak starsze osoby, aby zrozumieć, jak babciom może być czasami trudno.
 3. Czytanie opowieści: Przeczytamy dzieciom opowieść o babci i wnuku, która skupia się na wartościach takich jak miłość, empatia i wspólne spędzanie czasu.
 4. Dramatyzacja: Dzieci będą miały możliwość wcielić się w rolę babci i wnuka, tworząc krótką scenkę opowiadającą o ich codziennym życiu. Mogą naśladować nawyki i gesty swoich babć, aby lepiej zrozumieć ich świat.
 5. Piosenki: Zaśpiewamy tradycyjne piosenki dedykowane babciom, zachęcając dzieci do wspólnego śpiewania i tańczenia.

Podsumowanie (czas trwania: 15 minut)

Podsumowanie zajęć pozwoli nam sprawdzić, czy dzieci zrozumiały temat i cele, jakie przyświecały naszym zajęciom. Zadamy pytania, na przykład: „Dlaczego tak ważne jest okazywanie miłości i wdzięczności babciom?” Zachęcamy dzieci do dzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami. Podziękujemy dzieciom za ich udział i wysiłek. Na zakończenie, damy im zadanie na kolejne zajęcia, np. „Narysujcie swoją ulubioną wspólną zabawę z babcią”.

Uwagi dla pedagoga

 • Przygotuj się na różnorodność umiejętności i potrzeb dzieci. Dostosuj aktywności do wieku i zdolności uczestników.
 • Utwórz ciepłą i przyjazną atmosferę, aby dzieci czuły się swobodnie i komfortowo podczas zajęć.
 • Zachęcaj dzieci do dzielenia się swoimi emocjami i refleksjami, dając im przestrzeń do wyrażania swojego głosu.
 • Włącz rodziców w proces, informując ich o temacie zajęć i zachęcając do wspólnego spędzania czasu z babcią.

Ocena

Podczas zajęć obserwuj, jak dzieci reagują na poszczególne aktywności. Zwróć uwagę na ich zaangażowanie, kreatywność i interakcje między sobą. Zapisz swoje obserwacje i uwagi na temat przebiegu zajęć, aby móc dostosować przyszłe lekcje do potrzeb dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *