Czy żłobek to przedszkole? NA zdjęciu małe dziewczynki podczas zabawy.

Dzisiaj porozmawiamy o dwóch instytucjach, które odgrywają istotną rolę w życiu najmłodszych dzieci: żłobku i przedszkolu. Może się wydawać, że są one bardzo podobne, ale tak naprawdę istnieje kilka istotnych różnic pomiędzy nimi. Sprawdźmy, czym się różnią, a także jakie podobieństwa mają.

Różnice pomiędzy żłobkiem a przedszkolem

Wiek dzieci

Jednym z najbardziej zauważalnych różnic pomiędzy żłobkami a przedszkolami są wieki dzieci przyjmowane w tych miejscach. Żłobki kierują swoją ofertę do najmłodszych, dotyczy to maluchów w wieku od kilku miesięcy do około trzech lat. Przedszkola natomiast przyjmują już nieco starsze pociechy – dzieci trzylatki i czterolatki oraz te, które ukończyły już pięć czy sześć lat.

Chociaż oba te typy instytucji opiekuńczo–wychowawczych zajmują się rozwojem maluchów, różnią się one zasadniczo programem zajęć oraz specyfiką sprawowanej opieki. W żłobku nacisk kładzie się przede wszystkim na kształtowanie nawyków higienicznych, samodzielności oraz prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. W przedszkolu natomiast obok tego priorytetem stają się przygotowanie do szkoły, rozwijanie zdolności poznawczych oraz umiejętności komunikowania się i współżycia z rówieśnikami w grupie.

Program nauczania

Kolejna istotna różnica dotyczy programu zajęć prowadzonych w tych instytucjach opiekuńczo – wychowawczych. Żłobek skupia się przede wszystkim na zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa maluchom, otoczeniu ich odpowiednią stymulacją rozwojową. Zajęcia w żłobku koncentrują się więc na rozwijaniu zdolności poznawczych, percepcji i motoryki dzieci, poznawaniu otaczającego je świata oraz uczeniu podstawowych umiejętności społecznych. Natomiast w przedszkolu program edukacyjny jest znacznie bogatszy i obejmuje różnorodne treści takie jak matematyka, nauka języka, poznanie przyrody, zajęcia muzyczne czy plastyczne. Przedszkolaki uczą się poprzez zabawę, twórcze działania oraz interakcje z rówieśnikami, co przygotowuje je do dalszej nauki w szkole.

Godziny otwarcia

Także godziny funkcjonowania tych placówek różnią się istotnie. Żłobki często mają bardziej elastyczne godziny otwarcia, dzięki czemu rodzice mogą dostosować czas przyprowadzenia i odbierania dziecka ze względu na swój plan pracy. Zazwyczaj żłobki są otwarte od wczesnego ranka aż do późnego wieczora. Natomiast przedszkola mają częściej ściśle określony harmonogram pracy, zwykle rozpoczynając działalność około godziny 7:00 rano i kończąc między 17:00 a 18:00 wieczorem.

Ten sztywniejszy grafik przedszkoli wynika z wymagań edukacyjnych i potrzeby zapewnienia dzieciom stałego rytmu dnia. Z kolei elastyczność żłobków umożliwia rodzicom łatwiejsze godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Podobieństwa żłobka i przedszkola

Mimo różnic żłobek i przedszkole mają również wiele wspólnego.

Zabawy i zajęcia

Zarówno w żłobku, jak i przedszkolu dzieci mają szansę uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i zabawach wspierających ich rozwój. Organizowane są tam zajęcia ruchowe, warsztaty artystyczne czy zabawy manipulacyjne, które wspomagają wszechstronny rozwój maluchów. Zadaniem opiekunów i wychowawców jest dostarczanie dzieciom odpowiednich bodźców i aktywności, sprzyjających rozwijaniu umiejętności poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych.

Chociaż oferta zajęć i zabaw może być podobna, ich charakter i stopień zaawansowania jest dostosowany do wieku podopiecznych konkretnego typu placówki. W żłobku zajęcia stymulujące rozwój mają przede wszystkim charakter sensoryczno–poznawczy, natomiast w przedszkolu odbywają się już bardziej złożone aktywności rozwijające umiejętności społeczne i poznawcze.

Posiłki

Zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu dzieci otrzymują posiłki. Placówki te dbają o zapewnienie zdrowej i zrównoważonej diety, dostosowanej do wieku i potrzeb żywieniowych dzieci. Wspólne posiłki są również okazją do nauki dobrych manier, uczenia się samodzielności i rozwijania umiejętności społecznych.

Zespół wychowawczy

W żłobkach i przedszkolach pracują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści – opiekunowie i nauczyciele. Zespół wychowawczy jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi, prowadzenie zajęć i wspieranie ich rozwoju. Zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu ważne jest, aby opiekunowie mieli odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy z dziećmi w danym wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *