Czy przedszkole jest obowiązkowe? Na zdjęciu stoli z kredkami w przedszkolu/

Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy jest obowiązek posyłania swojego dziecka do przedszkola. Decyzja ta może budzić wiele wątpliwości i obaw. W tym artykule przyjrzymy się kwestii obowiązku przedszkolnego oraz wyjątkom od tego obowiązku, aby dostarczyć czytelnikom niezbędnych informacji.

Czy przedszkole jest obowiązkowe?

Zgodnie z prawem, uczęszczanie dzieci do przedszkola przed ukończeniem 5 lat nie jest obowiązkowe. Rodzice mogą jednak zapewnić swoim pociechom wychowanie przedszkolne, aby szybciej dostosowały się do nauki w szkole. Dzieci w wieku 5 lat muszą rok uczęszczać do przedszkola, aby przygotować się do szkoły podstawowej. Zapewnia im to początkowe umiejętności oraz wiedzę niezbędną w późniejszej edukacji szkolnej.

Przedszkole uczy dzieci współpracy, koncentracji, słuchania innych, a także rozwija ich wyobraźnię poprzez zajęcia plastyczne czy teatralne. Uczestnictwo w zajęciach grupowych pomaga im nabyć umiejętności społeczne niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju. Wczesny kontakt z rówieśnikami wspiera tworzenie się tożsamości dziecka oraz pobudza jego ciekawość świata.

Obowiązek szkolny

Według ustawy Prawo oświatowe w Polsce obowiązek nauki trwa do ukończenia 18. roku życia i zaczyna się już w wieku 7 lat, kiedy dziecko musi rozpocząć edukację w szkole podstawowej. To na rodzicach i opiekunach spoczywa obowiązek zapewnienia swojemu dziecku edukacji w szkole do osiągnięcia pełnoletniości. 

Dzieci w wieku 5 lat nie mają obowiązku uczęszczania do przedszkola, ale muszą obowiązkowo przejść roczne przygotowanie przedszkolne przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Samorządy są zobowiązane zapewnić miejsca w przedszkolach dla pięcio- i czterolatków.

Obowiązek szkolny gwarantuje prawo dziecka do otrzymania podstawowej edukacji w szkole oraz nakłada obowiązek uczęszczania na rodziców i opiekunów. Przez cały okres obowiązku szkolnego, od 7 do 18 lat, dziecko i młodzież zobowiązane są kontynuować naukę formalną w systemie edukacji.

Wyjątki od obowiązku przedszkolnego

Obowiązek przedszkolny w Polsce dotyczy tylko przygotowania przedszkolnego, nie samej edukacji przedszkolnej. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły.

 

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć odroczony obowiązek szkolny do końca roku szkolnego, w którym kończą 7 lat. Daje im to więcej czasu na przygotowanie się do nauki w szkole.

Od września 2023 roku obowiązek przedszkolny zostanie zniesiony. Pięciolatkom nie będzie już więc nakazywana edukacja przedszkolna, przysługiwać im będzie jednak prawo do jej odbycia. Ma to zapewnić elastyczność i spełnić potrzeby wszystkich rodzin.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *