• Pory roku: jesień – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Naszym najważniejszym celem podczas tych zajęć jest zaszczepienie u dzieci miłości do jesieni oraz rozwijanie ich wiedzy na temat tej pory roku. Chcemy, aby dzieci miały okazję obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, poznać charakterystyczne cechy jesieni i rozwijać swoje umiejętności sensoryczne poprzez różnorodne aktywności. Cele szczegółowe Poznanie charakterystycznych cech jesieni, takich jak zmiana
  Read More

 • Pory roku: zima – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Celem tych zajęć jest zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami zimy oraz rozwijanie ich wyobraźni i kreatywności poprzez różnorodne aktywności związane z tą porą roku. Cele szczegółowe Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez prace plastyczne z wykorzystaniem zimowych motywów. Poszerzanie słownictwa związanego z zimą i zapoznanie dzieci z pojęciami z tej dziedziny. Stymulowanie zmysłów dzieci poprzez
  Read More

 • Pory roku: wiosna – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Celem zajęć jest rozwijanie świadomości dzieci na temat pory roku – wiosny. Chcemy, aby dzieci poznały cechy charakterystyczne wiosny, rozwijały swoje umiejętności obserwacji oraz wykorzystywały różne zmysły w procesie poznawania świata. Cele szczegółowe Rozwijanie umiejętności motorycznych poprzez zabawy ruchowe związane z wiosną. Nauka nowych słów związanych z tematyką wiosenną. Rozwijanie umiejętności słuchania poprzez
  Read More

 • Pory roku: lato – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Naszym głównym celem jest zapoznanie dzieci z charakterystyką lata jako pory roku. Chcemy rozwijać ich wiedzę na temat zmian zachodzących w otaczającym środowisku, a także budzić ich ciekawość i zainteresowanie światem przyrody w okresie letnim. Cele szczegółowe Poznanie cech charakterystycznych lata: ciepła, słoneczna pogoda, dłuższe dni i krótsze noce. Rozwijanie umiejętności obserwacji i
  Read More

 • Zwierzęta egzotyczne – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Celem naszych zajęć jest wprowadzenie dzieci w fascynujący świat zwierząt egzotycznych. Chcemy rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć ich wiedzę na temat różnorodności zwierzęcej na świecie oraz zainspirować do poszanowania i ochrony przyrody. Cele szczegółowe Poznanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zwierząt. Uświadamianie dzieciom, że zwierzęta egzotyczne potrzebują odpowiednich warunków do
  Read More

 • Zwierzęta domowe – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Naszym głównym celem jest rozwijanie świadomości dzieci na temat zwierząt domowych, ich potrzeb i roli w naszym życiu. Chcemy również wspierać empatię i zrozumienie dla zwierząt oraz rozwijać umiejętności społeczne poprzez interakcję z innymi uczestnikami zajęć. Cele szczegółowe Rozwijanie umiejętności obserwacji i opisywania cech charakterystycznych różnych zwierząt domowych. Wspieranie świadomości potrzeb zwierząt i
  Read More

 • Ochrona przyrody – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Celem naszych zajęć jest uświadomienie dzieciom znaczenia ochrony przyrody oraz rozwijanie ich świadomości ekologicznej. Chcemy, aby dzieci zrozumiały, dlaczego ważne jest dbanie o środowisko naturalne i jak mogą same przyczynić się do jego ochrony. Cele szczegółowe Zwiększenie wiedzy dzieci na temat różnorodności przyrody. Rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie segregacji odpadów. Zachęcanie do proekologicznych
  Read More

 • Dzień Dziadka – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Cel ogólny Celem naszych zajęć z okazji Dnia Dziadka jest rozwijanie więzi między pokoleniami oraz kształtowanie szacunku i miłości do dziadków. Chcemy, aby dzieci zrozumiały, jak ważną rolę odgrywają dziadkowie w naszym życiu oraz nauczyć je okazywać wdzięczność i doceniać ich obecność. Cele szczegółowe Rozwijanie empatii i szacunku dla starszych osób. Nauka nowych słów i
  Read More

 • Dzień Babci – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Dziś przygotowaliśmy dla Was scenariusz zajęć w przedszkolu z okazji Dnia Babci. Będziemy mieli okazję celebrować babcię, doceniać jej rolę i spędzić razem wspaniały czas. Przygotujcie się na radość, zabawę i niezapomniane wspomnienia! Cel ogólny Celem naszych zajęć jest kształtowanie więzi między dziećmi a ich babcią, rozwijanie empatii i szacunku, oraz wspieranie rozwoju artystycznego poprzez
  Read More

 • Dzień Taty – scenariusz zajęć w przedszkolu

  Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym pomysłem na zajęcia związane z tematem Dnia Taty. Jest to wspaniała okazja, aby dzieci mogły wyrazić swoją miłość i wdzięczność wobec swoich tatusiów. Przygotowaliśmy dla Was pełen energii i radości scenariusz zajęć, który pomoże dzieciom wyrazić swoje uczucia w kreatywny i zabawny sposób. Cel ogólny Naszym głównym celem
  Read More